EN TR
SON SAYI 2021 Yaz YIL 16 SAYI 32 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ
ISSN: 1306–4223

Prof. Dr. Mehmet UYSAL Gülsün NAVRUZ BERK

Özgün Bir Biçimleniş: "Tüteklik"li Örtü

MAKALE

Doç. Dr. Gülşen DİŞLİ Aynur DUYSAK MANKIR

Geleneksel Akşehir Evlerinde İşlevsel Sistemlerin Ekolojik ve Enerji Etkin Tasarım Ölçütleri Açısından İncelenmesi

MAKALE

Dr. Öğr. Üyesi Hande TULUM

21. Yüzyılda Ev Kavramının Sahneye Dönüşmesinde Görsel ve Yeni Medyanın Türkiye’deki Etkisi: Tasarımcı ve Kullanıcının Rolü

MAKALE

Dr. Öğr. Üyesi Sibel GÜRSES SÖĞÜT

16. Yüzyıldan 19. Yüzyıla İstanbul Haneleri

MAKALE

Dr. Öğr. Üyesi Efsun EKENYAZICI GÜNEY Dr. Öğr. Üyesi Hande TULUM

19. Yüzyıldan 2020’ye İdeal Ev Kavramı: Covid-19 Sürecinin Etkilerine İlişkin Bir Okuma

MAKALE

Arş. Grv. Dr. Pınar KOÇ Doç. Dr. Uğur TUZTAŞI

1950-1980 Aralığında Sivas’ta İnşa Edilmiş Konut Dizgelerinin Tipolojik Değişkenlik Bağlamında Değerlendirilmesi

MAKALE

Arş. Grv. Dr. Mine SUNGUR Prof. Dr. Dicle AYDIN

Konya Konutlarında (1920-1980) Mekânsal Mahremiyetin Sosyal Paradigmalar Bağlamında İncelenmesi

MAKALE

Arş. Grv. Dr. Pınar KOÇ Prof. Dr. Mehmet UYSAL

1930’lardan 1960’lara Sivas’ta Konut Tipolojisinin Değişimi ve Modern Apartmanlar

MAKALE

Doç. Dr. Yavuz ARAT Ayşenur KAÇAR

1950-2000 Yılları Arası Apartmanlarda Barınma Kültürü ve İç Mekânın Dönüşümü: Konya Örneği

MAKALE

Sayı 32 Kapak

MAKALE